Secundair menu

Administratieve procedure in verband met sportongevallen

Je raakt gekwetst tijdens een wedstrijd of training:

 1. Zorg ervoor dat je het formulier 'Aangifte van ongeval' in je bezit krijgt.
  Dit formulier kan je bekomen via de GC of je kan het hier downloaden.
  Zorg dat beide zijden van het formulier voldoende zijn ingevuld (zie verder 2 en 3).

 2. Medisch getuigschrift
  Raadpleeg op eigen initiatief een arts naar keuze en vraag hem om deze zijde van het formulier volledig en correct in te vullen en te ondertekenen.
  OPGELET: zorg ervoor dat de arts, wanneer er ook maar een vermoeden van noodzakelijkheid is, 'JA' bij 'tussenkomst kinesitherapeut' aanduidt en het aantal beurten vermeldt. Gebeurt dat niet, dan wordt kine NIET terugbetaald TENZIJ NA expliciete aanvraag en toelating van de K.B.V.B.

 3. Aangifte van ongeval
  Kleef op deze zijde van het formulier een kleefbriefje van het je ziekenfonds en vul zelf de volgende items in:
  • Naam en voornaam van de gekwetste
  • Geboortedatum en adres van de gekwetste
  • Functie van de gekwetste
  • Tijdens welke wedstrijd of training het ongeval heeft plaatsgevonden
  • Datum, uur en locatie van het ongeval
  • Omstandigheden van het ongeval
  • Dateer en onderteken het formulier

Deponeer het aan beide zijden ingevulde formulier in de daarvoor voorziene postbus in de kantine (Katteberg) of bezorg het rechtstreeks aan de GC/secretaris van de club:

Chris Goevaerts
Hasseltsepoort 31
3740 Bilzen
chris.goevaerts@kbilzersevv.be

Dit formulier moet absoluut binnen de 21 dagen na het ongeval de KBVB/VV Brussel bereikt hebben

Tijdens het genezingsproces:

 1. Een 10-tal dagen na de aangifte van het ongeval ontvangt de GC/clubsecretaris een ontvangstbewijs van de voetbalbond die hiermee bevestigt de aangifte te hebben ontvangen.
 2. De clubsecretaris bezorgt je het formulier (genezingsattest) dat vereist is voor de afschrijving van het ongeval.
 3. Betaal alle rekeningen van ziekenhuiis, dokter, apotheker, kine, ...
  OPGELET: indien er meer kine-beurten nodig blijken dan opgegeven bij de aangifte, bezorg de CG/secretaris dan hiervan een doktersattest VOORALEER de nieuwe reeks aanvangt. 

Je bent hersteld:

 1. Laat een dokter het 'Attest van genezing' invullen en bezorg dit zo snel mogelijk aan de GC/secretaris.
  De datum vermeld op dit attest is geldig voor de hervatting van de sportactiviteiten. M.a.w. pas van zodra, na volledig herstel, het genezingsattest is ingediend kunnen in principe de trainingen/wedstrijden hervat worden. Indien deze regeling niet gerespecteerd wordt, loop je het risico dat bij een hervallen alle tegemoetkomingen geweigerd worden.
  Houd er tevens rekening mee dat medische kosten verstrekt na de datum op dit document vermeld niet meer terugbetaald zullen worden.
  Breng punt 1 zo snel mogelijk in orde. Voor de volgende punten (2, 3, 4, 5) heb je daarna in pricipe tot 2 jaar lang de tijd.
 2. Bezorg alle (betaalde) rekeningen i.v.m. geneeskundige verzorging aan je mutualiteit en vraag daar een 'attest van tussenkomst' voor de betreffende onkosten.
 3. Indien kine werd verstrekt, vraag dan een gedetailleerde opgave van de behandelingen & data.
 4. Verzamel alle onkostennota's waarvoor de mutualiteit geen tussenkomst voorziet.
 5. Maak alle hierboven vernoemde documenten over aan de GC/secretaris van de club.

Van zodra de K.B.V.B. het verschuldigde bedrag (- een vrijstelling van € 11.10) aan de club overmaakt, word je via e-mail verwittigd hoe je dit bedrag kan recupereren.

Nog vragen ?
Neem dan contact op met onze GC/secretaris (gegevens zie hierboven)