Secundair menu

Covid-19 update 13-10-2020

13-10-2020

Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen nam kennis van de genomen beslissing om binnen de sportsector over te gaan van code geel naar code oranje (voor meer informatie klik hier).


Het Bestuur besliste verder in zitting van 13 oktober na lang beraad, rekening houdende met de mogelijkheden voor onze clubs inzake de praktische organisatie, als volgt:

  • Jeugdcompetities U6 tot en met U17, gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal worden verder georganiseerd.
  • Het competitievoetbal seniores stijgen en dalen van 2de afdeling tot en met 4de provinciale, evenals het senioresvoetbal recreatief wordt voor onbepaalde tijd stilgelegd, evenals de competities U19, U21 en de reserven.

Gezien enkel zeer gelimiteerd gebruik van de kleedkamers mogelijk blijft zullen ook jeugdwedstrijden met veel flexibiliteit kunnen worden uitgesteld.

Clubs die met hun seniores willen blijven trainen en/of vriendschappelijke wedstrijden spelen kunnen dit best in eigen omgeving blijven aanbieden. Clubs die met hun seniores willen blijven trainen en/of vriendschappelijke wedstrijden spelen kunnen dit best in eigen omgeving blijven aanbieden.
Het verschil tussen officiële matchen en vriendschappelijke matchen is het gebruik van de kleedkamer. "Je mag die functie niet onderschatten tijdens competitiematchen. De kleedkamer vormt een essentieel onderdeel, ook voor onder meer besprekingen. Dat heb je met vriendschappelijke matchen minder. Bovendien zijn de verplaatsingen bij die laatste minder ver."

De jeugdvoetballers worden van dit alles ontzien. "We willen de jeugd nog altijd een perspectief geven. Dat mentale aspect werd tijdens de vergadering benadrukt.", aldus voorzitter Marc Van Craen.

Voetbal Vlaanderen doet een oproep aan al haar clubs en leden om in deze moeilijke tijden al het nodige toen om zo goed mogelijk met deze omstandigheden om te gaan. Voor toekomstige aanpassingen in de ene of de andere richting zal het Bestuur van Voetbal Vlaanderen nieuwe besluiten nemen. Wij vragen begrip voor de uitzonderlijke situatie en zeer moeilijke beslissing.

 

Een overzicht vanaf 14-10-2020

Pagina delen met AddThis