Secundair menu

SV BELISIA


Bilzerse-Waltwilder VV en Spouwen Mopertingen worden
SV BELISIA

 

1. Algemeen

Het amateurvoetbal is de laatste jaren grondig gewijzigd. De voetbalclubs werden geconfronteerd met minder toeschouwers, minder sponsorgelden en minder vrijwilligers. Tegelijk zijn de verplichtingen toegenomen door het invoeren van het licentiesysteem: er werden hogere eisen gesteld aan de financiële gezondheid en de infrastructuur van de clubs. Tenslotte werd ook de jeugdwerking steeds professioneler onder meer door de invoering van onafhankelijke audits.

Eén en ander heeft ertoe geleid dat Voetbal Vlaanderen het aantal clubs heeft zien dalen, terwijl het aantal aangesloten leden bleef stijgen.Amateurclubs worden dus groter en dienen zich aan te passen aan de wijzigende omstandigheden. Niet voor niets beweren sommigen dat slechts één club per 10.000 inwoners sportief, financieel en infrastructureel leefbaar is.

Ook de clubs van stad Bilzen ontsnappen niet aan deze tendens. De bestuursleden van Bilzen-Waltwilder en Spouwen-Mopertingen hebben daarom de koppen bij elkaar gestoken en voorliggend plan uitgewerkt met een duidelijke  doelstelling: het amateurvoetbal en de bijhorende jeugdople ding in stad Bilzen organiseren op een sportief verantwoorde en financieel gezonde wijze. De plannen werden besproken met Stad Bilzen en kunnen rekenen op de goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen en de Sportdienst.

 

2. Een nieuw project

Het Bil:zerse voetbal kent een rijke traditie: al in 1912 was Belisia, dat later werd omgedoopt tot Bilzen V.V., als voetbalclub actief. In de jaren '70 van de vorige eeuw speelde Bilzen in de Derde Klasse en stond zelfs op het punt naar Tweede Klasse te promoveren.

Sedert die tijd is er echter heel wat veranderd. Vandaag is Spouwen-Mopertingen de hoogst gerangschikte Bilzerse club: het speelt in Tweede Amateur Vlaanderen en mocht de afgelopen seizoenen af en toe bij grote clubs,zoals K.V. Mechelen en Anderlecht, op bezoek in de Beker van België.

Door de toegenomen eisen op het vlak van infrastructuur,financiën en jeugdwerking hebben beide clubs nu besloten de krachten te bundelen en een nieuw project op te starten. Maar tussen droom en daad, staan wetten in de weg en praktische bezwaren ...

Omdat het (huidige) bondsreglement niet toelaat dat de jeugdploegen tegelijk deelnemen aan de interprovinciale, de provinciale en de gewestelijke competitie, is er (voorlopig) geen sprake van een fusie tussen beide clubs; een onmiddellijke fusie zou ertoe leiden dat niet iedere jeugdspeler op zijn of haar niveau de voetbalsport zou kunnen beoefenen.

Spouwen-Mopertingen zal worden omgevormd tot Sport Vereniging Belisia. Onder SV Belisia vallen het A-elftal (2de Amateur Vlaanderen), de Beloften en het B-elftal (4de Provinciale Limburg). Ook de ongeveer 300 jeugdspelertjes van Spouwen-Mopertingen vallen vanaf volgend seizoen onder SV Belisia. Indien tenslotte een damesvoetbalclub daartoe bereid gevonden wordt, zal ook deze deel uitmaken van SV Belisia.

Bilzen-Waltwilder zal worden omgevormd tot Belisia Youth. De ongeveer 400 jeugdspelertjes van Bilzen-Waltwilder vallen dus vanaf volgend seizoen onder Belisla Youth.

Tussen SV Belisia en Belisia Youth zal een samenwerkingsverband voor de jeugd worden afgesloten. Dit betekent dat de Bilzerse jeugd volgend seizoen onder de noemer van SV Belisia/Belisia Youth interprovinciaal, provinciaal en gewestelijk kan voetballen.

SV Belisia wil een degelijk en ambitieus eerste elftal samenstellen voor 2de Amateur Vlaanderen met jongeren uit de regio; tegelijk wil SV Belisia ook op provinciaal niveau speelgelegenheid bieden aan Bilzerse jongens.

 

3. Praktische uitwerking

Hoewel de grote lijnen vastliggen, moeten de details nog verder worden uitgewerkt.

Momenteel is de nieuwe bestuursploeg druk doende om TVJO's, AVJO's en jeugdtrainers vast te leggen. Ook waar de jeugdploegen gaan trainen en spelen, dient nog beslist te worden. Maar vast staat dat de drie sites (Bilzen,Waltwilder en Mopertingen) behouden blijven en dat er met meer dan 700 jeugdspelers één van de grootste voetbalverenigingen in de provincie Limburg ontstaat.

De eerste ploeg van SV Belisia zal spelen in het stedelijk sportpark De Katteberg in Bilzen. In dit sportpark kunnen momenteel meer dan 30 sporten beoefend worden en de initiatiefnemers benadrukken dan ook het belang van het tot stand brengen van synergiën tussen die verschillende sporttakken.

Er werd gekozen voor een historische naam gecombineerd met nieuwe clubkleuren, cyaanblauw en wit. Dat Luc Janssen voorzitter wordt en Johnny Castermans ondervoorzitter, is eveneens beslist.

 

4. Tot slot

SV Belisia wil iedere jongere uit de omgeving van Bilzen laten sporten op zijn of haar niveau.

Een eerste ploeg speelt daarin een belangrijke rol als vlaggenschip voor de hele vereniging. Maar even belangrijk is het B-elftal: jongens uit Bilzen en omgeving in competitie laten spelen op een recreatief niveau, zonder druk en overeenkomstig hun talenten en de trainingsinspanningen die zij willen of kunnen leveren.

In die optiek moet ook de samenwerking tussen de jeugdploegen gezien worden; iedere jongere moet op zijn of haar niveau kunnen voetballen. De nieuwe club zal dan ook het "FRZA jeugdproject" van KRC Genk blijven steunen maar eveneens de nodige aandacht besteden aan de spelertjes die in de gewestelijke reeksen uitkomen.

En er is meer ... de uiteindelijke ambitie bestaat erin om op termijn niet alleen voetbal aan te bieden, maar meerdere sporten. Jonge sporters kiezen vaak te vroeg voor één bepaalde sporttak hetgeen niet ideaal is voor een volledige talentontwikkeling. De bedoeling van SV Bellsia is dan ook om op termijn aan de Bilzerse jeugd een breder pallet van sporten aan te bieden, waardoor Bilzen zich als de sportgemeente van Limburg kan profileren.

SV Belisia is meer dan een samenwerking, meer dan een fusie, het is een nieuw project, dat beleving wil bieden aan sporters, ouders, supporters en sponsors.

Want uiteindelijk is Belisia .. .meer dan een club.

 

 

Pagina delen met AddThis