Secundair menu

Bestuur

De vzw BWVV bestaat uit enerzijds de Algemene Vergadering (AV) die over alle (principiële) beslissingen oordeelt en anderzijds uit de Raad van Bestuur (RvB) die het dagelijks beleid organiseert en hierover uitleg verschaft aan de Algemene Vergadering.

Verder is er een opsplitsing in Cellen, samengesteld uit telkens minstens 3 leden: de administratief-financiële cel, de sportieve cel, de commerciële cel en de operationele cel

De belangen van de jeugd worden vertegenwoordigd door de aanwezigheid van haar voorzitter of diens aangestelde op de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en tevens door haar betrokkenheid bij de werking van de diverse cellen.


Samenstelling 2017-2018

Officiële functies:

  • voorzitter: Johny Castermans
  • ondervoorzitter: Rony Banken
  • secretaris/gerechtigd correspondent: Chris Goevaerts
  • penningmeester: Hubert Wijnen

Leden AV:

Rony Banken, Eddy Castermans, Johny Castermans, Marc Gielen, Chris Goevaerts, Ludo Lambrechts, Jos Lenaerts. Eddy Smets, Hendrik Wijnen, Hubert Wijnen.