Secundair menu

Verhuur kantine

Plan je een feestje, een gezellig samenzijn, wil je een rustige locatie voor een vergadering of gezellig samenzijn ...
huur dan onze kantine of polyvalente ruimte ...

Ga hiervoor als volmgt te werk:

 1. Lees hieronder de huurvoorwaarden.
 2. Controleer op beschikbaarheid (klik hier voor kalender)
 3. Mail je aanvraag naar: verhuur2@kbilzersevv.be 
 4. Binnen de 24 werkuren nemen we terug contact met je op voor verdere afhandeling.

Gebruiksreglement kantine “De Katteberg” met verplichte afname van dranken

Prijzen verhuur kantine & polyvalente zaal (v.01.07.19)

 • alle interne vergaderingen, alle activiteiten jeugdploegen:
  • geen huur - consumpties aan € 2.00 
 • alle activiteiten jeugdploegen: 
  • € 50.00
 • alle aangesloten leden, spelers, trainers:
  • kantine: € 100.00
  • polyvalente zaal: € 50.00
 • alle niet aangeslotenen ( oa verenigingen, privé-feestjes):
  • kantine € 200.00
  • polyvalente zaal € 100.00

WAARBORG: deze bedraagt het dubbele van de voorziene huurprijs.

De huurder verplicht zich er toe om deze punten nauwlettend op te volgen en wordt persoonlijk verantwoordelijk gehouden bij het niet naleven ervan.

 • KBWVV heeft altijd voorrang op huur van de accommodatie.
 • Gebruikers kunnen enkel gebruik maken van de lokalen van KBWVV voor allerhande activiteiten indien dit gepaard gaat met afname van dranken voor verbruik ter plaatse.
 • Dranken die niet op de drankenlijst voorkomen mogen, na overleg, zelf voorzien worden.
 • Indien de gevraagde infrastructuur voor andere doeleinden wordt gebruikt dan werd vermeld, of bij verkeerd verstrekte informatie, leidt dit tot het verbreken van het gebruikerscontract. Met inhouding van het voorschot en betaling van een schadevergoeding.
 • Om reden van organisatorische of praktische aard kan een aanvraag verworpen worden. De betrokken aanvrager ontvangt hiervan bericht binnen de 15 dagen na de aanvraag.
 • Er mogen geen jeugdfuiven georganiseerd worden.
 • De sleutels van lokalen en gebouw worden alleen overhandigd na betaling van een voorschot. Het overhandigen van de sleutel gebeurt de dag van gebruik in afspraak met de zaalverantwoordelijke. De sleutel moet na de activiteit terugbezorgd worden aan de zaalverantwoordelijke op de afgesproken wijze.
 • Tafels en stoelen worden na het evenement opgeruimd tenzij anders aangegeven.
 • Stoelen per 15 stapelen op ijzeren karretjes en geplaatst naast ingang kantine.
 • Plooibare tafels, gepoetst, per 20 stapelen op karren en plaatsen naast ingang kantine.
 • Statafels, gepoetst, per 5 stapelen in ijzeren karren en plaatsen naast ingang kantine.
 • De zaal wordt opgeruimd en geborsteld. Borstels bevinden zich achter de deur naast de ingang van de kantine.
 • De toog wordt opgeruimd en gepoetst.
 • De vloer achter de toog wordt opgeruimd en gepoetst.
 • Alle vuil wordt buiten in de container gedeponeerd.
 • Er wordt bij het verlaten van de zaal nagegaan of alle deuren en poorten gesloten zijn. Ook wordt nagekeken of alle lichten uit zijn.
 • KBWVV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens verhuur accommodatie.
 • De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die binnen en buiten aan het gebouw of aan de accommodatie vastgesteld wordt tijdens de verhuurovereenkomst.
 • Bij noodgevallen kunt u steeds contact opnemen met de verantwoordelijke:
  • Ludo Lambrechts: 0477 32 62 68