Secundair menu

Administratieve procedure in verband met sportongevallen

Je raakt gekwetst tijdens een wedstrijd of training:

 1. Zorg ervoor dat je het formulier 'Aangifte van ongeval' in je bezit krijgt.
  Dit formulier kan je bekomen via de afgevaardigde/trainer of je kan het hier downloaden.
  Zorg dat beide zijden van het formulier voldoende zijn ingevuld (zie verder 2 en 3).

 2. Medisch getuigschrift
  Raadpleeg op eigen initiatief een arts naar keuze en vraag hem om deze zijde van het formulier volledig en correct in te vullen en te ondertekenen.
  OPGELET: zorg ervoor dat de arts, wanneer er ook maar een vermoeden van noodzakelijkheid is, 'JA' bij 'tussenkomst kinesitherapeut' aanduidt en het aantal beurten vermeldt. Gebeurt dat niet, dan wordt kine NIET terugbetaald TENZIJ NA expliciete aanvraag en toelating van de K.B.V.B.

 3. Aangifte van ongeval
  Kleef op deze zijde van het formulier een kleefbriefje van het je ziekenfonds en vul zelf de volgende items in:
  • Naam en voornaam van de gekwetste
  • Geboortedatum en adres van de gekwetste
  • Of de gekwetste al dan niet gedekt is door een privé hospitalisatieverzekering.
   Indien ja, noteer dan bijkomend de naam van de betreffende maatschappij
  • Functie van de gekwetste
  • Datum, uur en locatie van het ongeval
  • Of het ongeval tijdens een wedstrijd (officieel of vriendschappelijk) of tijdens een training gebeurde
  • Beschrijving van het ongeval
  • Dateer en onderteken het formulier (rechts beneden)

Deponeer het aan beide zijden ingevulde formulier in de daarvoor voorziene postbus in de kantine (Katteberg) of bezorg het rechtstreeks aan de G.C. van de club:

Chris Goevaerts
Hasseltsepoort 31
3740 Bilzen
chris.goevaerts@kbilzersevv.be

Dit formulier moet absoluut binnen de 21 kalenderdagen na het ongeval de KBVB/VV Brussel bereikt hebben

Verdere afhandeling:

Een 10-tal dagen na de aangifte van het ongeval ontvang je via de jeugdwerking van de club een ontvangstbewijs (annex genezingsattest) van de K.B.V.B.
Laat dit formulier na herstel door de behandelende geneesheer invullen en bezorg het daarna (al dan niet samen met de gemaakte onkostennota's) terug aan de G.C.

Meer gedetailleerde informatie over deze verdere afhandeling kan je lezen in een schrijven dat je samen met bovenvermeld ontvangstbewijs/genezingsattest zal ontvangen.